Gjaldskrá Hádegishöfða frá 1. janúar 2021

Tímagjald:3.968
Forgangsgjald:2.643


Morgunverður:1.103
Nónhressing:2.092
Hádegismatur:4.593


Tímagjald umfram 8 stundir almennt gjald er kr. 10.232.-

Tímagjald umfram 8 stundir forgangsgjald er kr. 6.824.-
Ávaxtagjald kr. 993.- á mánuði
Systkinaafsláttur fyrir annað barn er 40% og 100% fyrir þriðja barn


Varðandi umsaminn skólatíma barna í leikskólum á Fljótsdalshéraði:

Foreldrum ber að virða umsaminn skólatíma barna sinna. Umsaminn skólatími tekur mið af komu- og brottfaratíma barns í og úr skóla, þ.e. ef barn á skólatíma 9:00 til 14:00 er miðað við að það mæti í skólann í fyrsta lagi klukkan 9:00 og hafi yfirgefið skólann í síðasta lagi klukkan 14:00.
Innheimt er sérstakt gjald ef foreldrar virða ekki umsaminn skólatíma. Þar gildir að mæti foreldrar of snemma með barn eða sæki það of seint oftar en einu sinni í mánuði er innheimt sérstakt gjald í hvert skipti, kr. 2.558.
Boðið er upp á mikinn sveigjanleika hvað skólatíma varðar og er markmið skólanna að koma sem mest til móts við þarfir barna og foreldra eftir því sem aðstæður leyfa hverju sinni.