Leikskólastarf á Hádegishöfða hófst 1. október 1987. Hádegishöfði er tveggja deilda leikskóli sem stendur við Lagarfell 15 í Fellabæ. Nafn sitt dregur hann af samnefndum klettahöfða suður af skólahúsinu, sem er fornt eyktarmark. Nöfn deildanna, Stekkur og Sel, eru sótt til íslenskrar sveitamenningar og höfða til fornra búskapahátta. Á Stekk eru nemendur frá eins til þriggja ára en á Seli eru þriggja til sex ára nemendur. Hádegishöfði rúmar um 40 nemendur samtímis.

Leikskólinn er mjög vel staðsettur með grunnskólann, tónlistarskólann, íþróttaaðstöðuna í fjölnotasalnum og gervigrasvöllinn í næsta nágrenni. Gott samstarf er við allar þessar stofnanir.

Frá janúar 2022 fram að sumarlokun það ár er deild frá Hádegishöfða rekin í Vonarlandi. Haustið 2022 er gert ráð fyrir að starfsemi Hádegishöfða verði öll undir sama þaki í nýju skólahúsnæði í Fellabæ.

Einkunnarorð Hádegishöfða Án menntunar hjartans er engin menntun” eru sótt í smiðju heimspekingsins Aristótelesar og vísa í þá fullyrðingu að til þess að maður geti orðið fróður verði maður líka að vera góður. Með þessi orð að leiðarljósi leggur skólinn sitt af mörkum við að efla siðvit barna og fullorðinna.

Hádegishöfði hefur skilgreiningu Kristjáns Kristjánssonar, prófessors í heimspeki, á hlutverki menntunar að leiðarljósi, en samkvæmt þeirri skilgreiningu er hlutverk menntunar að „ ... gefa sem flestum kost að ná sem mestum þroska, að verða sem best eintök af tegundinni maður, miðað við þá möguleika sem búa í hverjum og einum. Slíkt sé kjarni hins góða lífs.

Hádegishöfði starfar í anda hugmyndafræði Reggio Emilia. Lögð er áhersla á lýðræði í vinnubrögðum, takmarkalaust traust auk virðingar fyrir nemendum og getu þeirra til að afla sér þekkingar og reynslu á eigin forsendum.

Á Hádegishöfða er sérstök áhersla á umhverfismennt og skapandi starf auk markvissrar dygðakennslu. Hádegishöfði flaggar Grænfána Landverndar. Megináherslur í daglegu starfi eru að efla sjálfstæði, gleði og sköpun nemenda sem og virðingu þeirra fyrir sjálfum sér og öðrum.

Sveitarfélagið Múlaþing er rekstaraðili leikskólans Hádegishöfða.